کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228749 مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز بانک تجهیزات رایانه ای ، برج خنک کننده ، آسانسور استان تهران، استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/01
8217993 مزایده فروش تعداد 68 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8209019 مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز خود تجهیزات رایانه ای، برج خنک کننده، آسانسور استان اصفهان 1403/04/20 1403/05/09
8200186 مزایده اموال مازاد بر نیاز خود : تجهیزات رایانه ای / برج خنک کننده / آسانسور استان اصفهان 1403/04/18 1403/05/09
8004949 مزایده فروش تعداد 67 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1403/02/31 1403/03/10
7855768 مزایده تعداد 184 قلم اموال مازاد بر نیاز خود استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7839516 مزایده فروش اموال مازاد استان اصفهان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7303534 مزایده فروش محصول کیوی باغ استان اصفهان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7290580 مزایده فروش محصول کیوی باغ - تناژ تقریبی محصول: 220.000 کیلوگرم استان اصفهان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7117227 مزایده فروش تعدادی از خودروهای قابل واگذاری مازاد بر نیاز خود استان اصفهان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7058034 مزایده فروش تعداد 47 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1402/06/28 1402/07/09
6904282 مزایده فروش تعدادی از خودروهای قابل واگذاری مازاد بر نیاز استان اصفهان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6872380 مزایده فروش تعداد 47 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1402/05/15 1402/05/21
6861078 مزایده فروش تعداد 47 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1402/05/10 1402/05/21
6211846 مزایده فروش محصول کیوی استان اصفهان 1401/11/05 1401/11/17
6102616 مزایده فروش تعداد 21 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1401/10/12 1401/10/18
6086797 مزایده فروش تعداد 21 رقبه از املاک تملیکی و مازاد استان اصفهان 1401/10/07 1401/10/18
5975820 مزایده محصول کیوی باغ استان اصفهان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5935079 مزایده فروش محصول کیوی باغ استان اصفهان 1401/08/21 رجوع به آگهی
5920209 مزایده محصول کیوی باغ استان اصفهان 1401/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4