کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6589460 مزایده فروش مخازن گاز و تاسیسات وابسته استان تهران 1402/03/06 1402/03/13
6370082 مزایده فروش 2 دستگاه پست برق کامپکت استان تهران 1401/12/16 رجوع به آگهی
6369832 مزایده 6 عدد مخزن گاز کارکرده و سالم با تاسیسات وابسته استان تهران 1401/12/16 1401/12/24
5501550 مزایده واگذاری تجهیز و بهره برداری اسکله به منظور ارائه خدمات ورزش های آبی و آموزش قایقرانی استان تهران 1401/04/29 1401/04/29
5499655 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی استان تهران 1401/04/29 رجوع به آگهی
5483632 مزایده واگذاری تجهیز و بهره برداری اسکله به منظور ارائه خدمات ورزش های آبی و آموزش قایقرانی استان تهران 1401/04/23 1401/04/29
5483629 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی (کانکس، زمین خالی و غرفه) استان تهران 1401/04/23 1401/04/29
5472103 مزایده تجهیز و بهره برداری اسکله غربی شماره 2 استان تهران 1401/04/20 1401/04/29
5472101 مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن تجاری و خدماتی دریاچه استان تهران 1401/04/20 رجوع به آگهی
5361543 مزایده واگذاری حق بهره برداری از فضاهای خالی (زمین) استان تهران 1401/03/25 رجوع به آگهی
5316985 مزایده فروش اقلام فرسوده و ضایعات الکتریکی استان تهران 1401/03/19 1401/03/24
5316979 مزایده فروش اقلام فرسوده و ضایعات الکتریکی استان تهران 1401/03/19 1401/03/24
5306829 مزایده فروش اقلام فرسوده و ضایعات الکتریکی استان تهران 1401/03/17 1401/03/24
5306824 مزایده اقلام فرسوده و ضایعات مجموعه های تحت مدیریت استان تهران 1401/03/17 1401/03/24
5301884 مزایده واگذاری حق بهره برداری از فضاهای خالی (زمین) با کاربری تجاری وخدماتی استان تهران 1401/03/16 1401/03/16
5298235 مزایده واگذاری حق بهره برداری از فضاهای خالی (زمین) با کاربری تجاری وخدماتی استان تهران 1401/03/12 1401/03/16
5184717 مزایده تامین، تجهیز و بهره برداری یک دستگاه شناور تفریحی مجموعه فرهنگی، گردشگری دریاچه استان تهران 1401/02/20 1401/02/24
5162510 مزایده تامین، تجهیز و بهره برداری یک دستگاه شناور تفریحی با کاربری رستوران استان تهران 1401/02/18 1401/02/24
5131695 مزایده فروش اقلام فرسوده و ضایعات استان تهران 1401/02/09 1401/02/11
5131686 مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعات الکتریکی استان تهران 1401/02/09 1401/02/11
صفحه 1 از 5