کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8228682 مزایده یک باب حجره میراثی به مساحت تقریبی 35 مترمربع استان فارس 1403/04/27 1403/05/13
8228678 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت 101/7 مترمربع استان فارس 1403/04/27 رجوع به آگهی
8228677 مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی چهار خوابه به مساحت تقریبی 150 مترمربع استان فارس 1403/04/27 1403/05/13
8187717 مزایده واگذاری حق تملک 9 واحد آپارتمان مسکونی استان فارس 1403/04/16 1403/05/06
7912898 مزایده واگذاری حق تملک 9 واحد آپارتمان مسکونی استان فارس 1403/02/12 رجوع به آگهی
7675678 مزایده واگذاری به اجاره حقوق استیجاری دو واحد آپارتمان مسکونی استان فارس 1402/11/28 1402/12/12
7456079 مزایده واگذاری به اجاره ششدانگ غارسی و مالکی یک قطعه باغ استان فارس 1402/09/30 1402/10/16
7213604 مزایده یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/29 1402/08/13
7200546 مزایده واگذاری و فروش (تبدیل به احسن) یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/24 1402/08/01
7167569 مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد آپارتمان مسکونی دوخوابه استان فارس 1402/07/17 1402/08/01
7167567 مزایده واگذاری و فروش (تبدیل به احسن) یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/17 1402/08/01
6819813 مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف با مساحت تقریبی 47/16 متر مربع استان فارس 1402/04/29 1402/05/14
6819765 مزایده واگذاری و فروش تبدیل به احسن یک قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/04/29 1402/05/14
6546744 مزایده واگذاری حقوق استیجاری ششدانگ غارسی مالکی یک قطعه باغ استان فارس 1402/02/24 1402/03/07
6411663 مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت تقریبی 94/35 متر مربع استان فارس 1402/01/15 1402/01/29
6353964 مزایده واگذاری حقوق استیجاری 12 واحد آپارتمان مسکونی استان فارس 1401/12/11 1401/12/27
6336318 مزایده واگذاری حقوق استیجاری ششدانگ یک قطعه باغ استان فارس 1401/12/07 1401/12/21
6234894 مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان و سرقفلی استان فارس 1401/11/11 رجوع به آگهی
6159113 مزایده واگذاری حقوق استیجاری ششدانگ یک قطعه باغ استان فارس 1401/10/28 1401/11/12
6064678 مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد آپارتمان مسکونی استان فارس 1401/09/29 1401/10/13
صفحه 1 از 7