مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 19 قطعه زمین تجاری و کارگاهی 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ا زاملاک تحت اختیار خود را برابر مقررات مربوطه و شرایط مندرج در اسناد - زمین / مسکونی -... 1399/06/10 1399/06/15
زمین مسکونی با مساحت 190 مترمربع -زمین مسکونی با مساحت 282/68 مترمربع -ساختمان مسکونی با اعیانی 13... 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش زمین تجاری اداری و مسکونی 1398/10/08 1398/10/10
فروش زمین تجاری اداری پلاک ثبتی 108 بخش 5 مساحت 637.50 مترمربع - مسکونی پلاک ثبتی 444 فرعی از 4434 ا... 1398/10/07 1398/10/10
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - پلاک ثبتی 444 فرعی از 4434 اصلی بخش 2 -مساحت عرصه 300 متر مربع - مس... 1398/10/01 1398/10/05
فروش ساختمان با مشخصات ذیل: 1- کاربری مسکونی - پلاک ثبتی 444 فرعی از 4434 اصلی بخش 2 زنجان - مساحت... 1398/09/30 1398/10/05
فروش زمین تجاری اداری-مساحت 637.50 مترمربع 1398/09/20 رجوع به آگهی
فروش زمین تجاری اداری پلاک ثبتی 108 بخش 5 زنجان 1398/09/10 1398/09/12
فروش زمین تجاری اداری پلاک ثبتی 108 بخش 5 مساحت 637.50 مترمربع 1398/09/09 1398/09/12
صفحه 1 از 3