مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ۲ باب کلاس درس 1399/06/17 رجوع به آگهی
مزایده دو باب کلاس 1399/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 300 مترمربع جهت اجاره 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش مصالح حاصل از تخریب مدرسه 1398/04/22 رجوع به آگهی
اجاره یک طبقه از محل پژوهشسرا 1398/04/18 رجوع به آگهی
اجاره یک طبقه از محل پژوهشسرا 1398/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1397/12/26 1397/12/28
اموال اسقاطی شامل میز و صندلی و بخاری 1397/12/14 رجوع به آگهی
اجاره دو دستگاه ساختمان 1397/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان مدارس روستاها 1397/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3