مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره و بهره برداری از تعدادی بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/02/10 1399/02/13
یک عدد سازه بیلبورد 1399/02/04 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از یک عدد سازه بیلبورد 1399/02/04 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از یک عدد سازه بیلبورد 1399/02/04 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از یک عدد سازه بیلبورد 1399/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره و بهره برداری تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی 1399/02/03 1399/02/13
فروش تعدادی از اراضی 1398/12/15 1398/12/14
فروش تعدادی از اراضی 1398/12/07 1398/12/14
فروش تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و باغ ویلا 1398/07/24 1398/07/28
فروش تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و باغ ویلا 1398/07/17 1398/07/28
صفحه 1 از 3