کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8220073 مزایده واگذاری جمع آوری و حمل مکانیزه خاک و نخاله ساختمانی از طریق استقرار باکس های مخصوص(نوبت دوم) استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8219657 مزایده فروش ماشین آلات و همچنین اجاره اماکن شامل 42 مورد مغازه - زمین تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده - غرفه - باشگاه ورزشی - منافع و حق بهره برداری از ساختمان قدیمی - جمع آوری و حمل مکانیزه خاک و نخاله... استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8219319 مزایده واگذاری موقت مکانی جهت راه اندازی تایپ و تکثیر در شهرداری ستاد و منطقه 2(نوبت سوم) استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8219234 مزایده واگذاری زمین در ضلع جنوب باغ ملی جهت نصب کلبه مطبوعاتی(نوبت سوم) استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8219008 مزایده اجاره باشگاه ورزشی در سیمتری طالقانی غربی استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8219005 مزایده واگذاری مغازه استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8219000 مزایده واگذاری موقت مغازه در خیابان مدرس جنب چلوکبابی استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8218463 مزایده اجاره : واگذاری موقت سازه در ابتدای جاده باغرود محل سابق کافه ماژ(نوبت دوم) استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8218447 مزایده واگذاری موقت زمین جهت راه اندازی زمین چمن مصنوعی استان خراسان رضوی 1403/04/23 1403/04/24
8201351 مزایده واگذاری منافع و حق بهره برداری موقت از ساختمان موصوف به قریشی واقع در منوچهری جنوبی (نوبت دوم) استان خراسان رضوی 1403/04/19 1403/04/24
8201071 مزایده واگذاری موقت مغازه استان خراسان رضوی 1403/04/19 1403/04/24
8194617 مزایده فروش ماشین آلات و همچنین اجاره اماکن شامل 42 مورد مغازه - زمین تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده - غرفه - باشگاه ورزشی - منافع و حق بهره برداری از ساختمان قدیمی - جمع آوری و حمل مکانیزه خاک و نخاله... استان خراسان رضوی 1403/04/17 1403/04/24
8151502 مزایده 6 عنوان مناقصه شامل : واگذاری (اجاره) تابلوهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1403/04/07 1403/04/10
8147149 مزایده واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 2(نوبت اول) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/10
8147148 مزایده واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 3(نوبت اول) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/10
8147147 مزایده واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 4(نوبت اول) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/10
8147145 مزایده واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 5(نوبت اول) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/10
8147144 مزایده واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر جدول شماره 6(نوبت اول) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/10
8147142 مزایده واگذاری(اجاره)تعدادی از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر سیتی لایت(نوبت اول) استان خراسان رضوی 1403/04/06 1403/04/10
8125220 مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1403/03/31 1403/04/10
صفحه 1 از 34