کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8024966 مزایده فروش ضایعات پلیمری استان تهران، استان مرکزی 1403/03/06 1403/03/21
8017842 مزایده فروش ضایعات پلیمری (مرکز اراک) - PP-RTR-348 استان تهران 1403/03/05 1403/03/21
8017790 مزایده فروش ضایعات پلیمری استان تهران، استان مرکزی 1403/03/05 1403/03/21
8017549 مزایده فروش ضایعات پلیمری (مرکز اراک) - گرانول HD-PE100 استان تهران 1403/03/05 1403/03/21
8017387 مزایده فروش ضایعات پلیمری (مرکز اراک) - کلوخه و ملت (Melt) استان تهران 1403/03/05 1403/03/21
7710654 مزایده آهن آلات درب و پنجره ساختمان استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7358145 مزایده فروش محصولات و ضایعات پلیمری شامل: - HD-PE100 به وزن 28.000 کیلوگرم - HD-9450 به وزن 2.000 کیلوگرم - PP-Z30S به وزن 48.000 کیلوگرم - PP-ZR230 به وزن 25.000 کیلوگرم - و ... استان مرکزی، استان تهران 1402/08/30 1402/09/05
7353581 مزایده HD-PE100 -HD-9450 استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7350585 مزایده فروش محصولات و ضایعات پلیمری استان مرکزی، استان تهران 1402/08/29 1402/09/05
7303390 مزایده حراج کابل ضایعاتی استان خوزستان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7301366 مزایده حراج فروش ضایعات فلزی - کابل ضایعاتی استان مرکزی، استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7058590 مزایده حراج کابل ضایعاتی استان خوزستان 1402/06/28 رجوع به آگهی
7058553 مزایده فروش آلومینیوم ضایعاتی استان خوزستان 1402/06/28 رجوع به آگهی
7057008 مزایده حراج فروش ضایعات فلزی مرکز - آلومینیوم ضایعاتی - کابل ضایعاتی استان مرکزی، استان تهران 1402/06/28 1402/06/28
7031078 مزایده فروش هگزان ضایعاتی استان تهران 1402/06/19 رجوع به آگهی
6960207 مزایده فروش محصولات و ضایعات پلیمری استان مرکزی، استان تهران 1402/06/04 1402/06/18
6959268 مزایده گرانول -100، گرانول -7000 و گرانول -5 - ضایعات پلیمری مخلوط و پودر استان تهران 1402/06/04 رجوع به آگهی
6915217 مزایده حراج کابل ضایعاتی استان خوزستان 1402/05/25 رجوع به آگهی
6915216 مزایده حراج آلومینیوم ضایعاتی استان خوزستان 1402/05/25 رجوع به آگهی
6915214 مزایده حراج آهن آلات ضایعاتی استان خوزستان 1402/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5