مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی - گرانول 1399/06/20 رجوع به آگهی
گروه پلی پروپیلن- 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی - گرانول 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی 1399/05/16 1399/05/22
- گروه پلی پروپیلن 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی 1399/05/15 1399/05/22
فروش ضایعات پلیمری واحد نیمه صنعتی ضایعات پلی پروپیلن 1399/05/14 1399/05/22
صفحه 1 از 6