مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ عرصه واعیان تجاری مسکونی 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش املاک: ششدانگ عرصه و اعیان تجاری مسکونی -ششدانگ اعیان تجاری اداری (عرصه اوقافی) -ششدانگ عرصه و... 1399/05/25 رجوع به آگهی
آپارتمان احداثی با کاربری مسکونی و عرصه 55 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش املاک - آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 4048 و 88/4035 - واحد 14 - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 55... 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان تجاری مسکونی اداری انباری 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان تجاری، مسکونی ، اداری ، انباری 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه واعیان تجاری مسکونی اداری انباری 1399/04/21 رجوع به آگهی
فروش ملک ششدانگ عرصه واعیان تجاری مسکونی اداری انباری 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش زمین و سوله صنعتی 1399/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4