کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8056839 مزایده عمومی فروش املاک شهرداری :زمین تجاری استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056835 مزایده عمومی فروش املاک شهرداری (نوبت اول)نوع مال : زمین کاربری مال : تجاری مساحت عرصه مال : 200 استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056834 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056833 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056832 مزایده عمومی فروش املاک شهرداری (نوبت اول) استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056831 مزایده عمومی فروش املاک شهرداری (نوبت اول) استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056830 مزایده عمومی فروش املاک شهرداری (نوبت اول)نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056829 مزایده عمومی فروش املاک شهرداری :زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/20
8056417 مزایده فروش زمین با کاربری تجاری - مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/03/13 1403/03/29
7697533 مزایده واگذاری اجاره محل یک مغازه سه دهنه استان آذربایجان غربی 1402/12/02 1402/12/19
7696667 مزایده اجاره یک باب مغازه سه دهنه به مساحت 80/40 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7492043 مزایده اجاره شهربازی استان آذربایجان غربی 1402/10/11 رجوع به آگهی
7491114 مزایده واگذاری محل شهربازی مجتمع تفریحی استان آذربایجان غربی 1402/10/11 رجوع به آگهی
7091754 مزایده فروش الوار استان آذربایجان غربی 1402/07/05 رجوع به آگهی
7090969 مزایده فروش مقداری تناژ 40 تقریبی استان آذربایجان غربی 1402/07/05 1402/07/05
6938406 مزایده فروش الوار استان آذربایجان غربی 1402/05/31 1402/06/16
6937886 مزایده فروش الوار استان آذربایجان غربی 1402/05/31 رجوع به آگهی
6440507 مزایده اجاره زمین زراعی استان آذربایجان غربی 1402/01/24 رجوع به آگهی
6437909 مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی دیمی استان آذربایجان غربی 1402/01/22 1402/02/07
6399665 مزایده اجاره زمین زراعی استان آذربایجان غربی 1401/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6