کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7772585 مزایده آهن آلات و تجهیزات اداری اسقاطی استان کرمانشاه 1402/12/21 رجوع به آگهی
7472837 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و از رده خارج استان کرمانشاه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7468310 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و از رده خارج خاموش کننده 4 کیلویی - مخزن فوم چرخدار آهنی - رادیاتور آهنی 30 پره - یخچال 13 فوت استان کرمانشاه 1402/10/04 رجوع به آگهی
7466710 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و از رده خارج استان کرمانشاه 1402/10/04 رجوع به آگهی
4018035 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1400/04/01 1400/04/06
4000756 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1400/03/30 رجوع به آگهی
4000267 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1400/03/30 1400/04/06
3657517 مزایده فروش ساختمان مسکونی خیابان استان کرمانشاه 1399/11/30 1399/11/30
3654575 مزایده اصلاحیه فروش ساختمان مسکونی استان کرمانشاه 1399/11/29 رجوع به آگهی
3646141 مزایده ساختمان مسکونی استان کرمانشاه 1399/11/27 رجوع به آگهی
3644789 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان کرمانشاه 1399/11/27 1399/11/30
3625592 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/20 1399/11/30
3610400 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/15 رجوع به آگهی
3607644 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/15 رجوع به آگهی
3602380 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/13 رجوع به آگهی
3602214 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/13 رجوع به آگهی
3601278 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/13 رجوع به آگهی
3601094 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/13 رجوع به آگهی
3601030 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/13 رجوع به آگهی
3601028 مزایده اجاره انبار نفت استان کرمانشاه 1399/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4