مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/01/07 1399/01/14
اجاره عرصه تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی اراضی کارگاه های مزاحم و نیمه مزاحم شهری - مساحت 360 مترم... 1399/01/07 1399/01/14
اجاره عرصه تعداد یک قطعه از قطعات تفکیکی اراضی کارگاه های مزاحم و نیمه مزاحم شهری 1398/12/27 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1398/12/25 رجوع به آگهی
اجاره عرصه یک قطعه زمین کارگاهی به مساحت 360 مترمربع 1398/10/17 1398/10/28
فروش پنج قطعه زمین مسکونی هریک به مساحت 200 مترمربع 1398/08/13 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی هرکدام به مساحت 200 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین مسکونی هرکدام به مساحت 200 مترمربع 1398/07/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 238 مترمربع 1398/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3