مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/04/05 1401/04/09
مزایده سه قطعه زمین، جهت احداث و راه اندازی شهربازی 1401/04/01 1401/04/01
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/04/01 1401/04/01
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/03/31 1401/03/31
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/03/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش - مغازه سرقفلی به مساحت 13.79 متر مربع - مغازه سرقفلی به مساحت 14.01 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/03/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک- سرقفلی یک باب تجاری به مساحت 23.78 مترمربع-قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 297.10 مترمربع-قطعه زمین موقوفه به مساحت 280.56 مترمربع و... 1401/03/29 1401/04/09
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/03/29 1401/04/09
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/03/28 1401/03/28
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری ( سه قطعه زمین شهربازی ) 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده سه قطعه زمین، جهت احداث و راه اندازی شهربازی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با رعایت ضوابط استاندارد خرید، نصب و بهره برداری 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده مغازه شماره 4 با کاربری تجاری به مساحت 26/31 متر مربع و.. 1401/03/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری شهرداری 1401/03/25 1401/03/31
مزایده اجاره املاک تجاری شهرداری 1401/03/24 1401/03/31
مزایده واگذاری اجاره املاک تجاری 1401/03/24 1401/03/31
مزایده اجاره املاک تجاری 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره املاک تجاری و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/03/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک تجاری شهرداری 1401/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27