کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7971580 مزایده اجاره باغ تالار استان هرمزگان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7966893 مزایده اجاره یا مشارکت 90 هکتار زمین کشاورزی و 27.000 مترمربع گلخانه و 52 هکتار باغ مرکبات استان هرمزگان 1403/02/24 رجوع به آگهی
7947640 مزایده اجاره فروشگاه استان هرمزگان 1403/02/19 رجوع به آگهی
7753216 مزایده اجاره املاک شامل تعدادی مغازه و مجتمع کارگاهی استان هرمزگان 1402/12/15 رجوع به آگهی
6545207 مزایده اجاره 90 هکتار زمین کشاورزی و 27,000 متر مربع گلخانه استان هرمزگان 1402/02/24 رجوع به آگهی
6416421 مزایده واگذاری محصول نخلستان بصورت پیش فروش محصول استان هرمزگان 1402/01/16 رجوع به آگهی
6415496 مزایده اجاره باغ سنتی استان هرمزگان 1402/01/16 رجوع به آگهی
6415264 مزایده اجاره تعدادی مغازه و مجتمع کارگاهی استان هرمزگان 1402/01/16 رجوع به آگهی
6394864 مزایده اجاره محوطه کارگاهی استان هرمزگان 1401/12/25 رجوع به آگهی
6313770 مزایده اجاره یا مشارکت نخلستان استان هرمزگان 1401/12/02 رجوع به آگهی
6014418 مزایده اجاره یکی از کارگاه های خود استان هرمزگان 1401/09/14 رجوع به آگهی
5940461 مزایده اجاره سه باب مغازه و یک باب مجتمع کارگاهی استان هرمزگان 1401/08/22 رجوع به آگهی
5937017 مزایده اجاره محوطه جنب زندان مرکزی استان هرمزگان 1401/08/21 رجوع به آگهی
5711253 مزایده واگذاری به صورت اجاره یا مشارکت نخلستان استان هرمزگان 1401/06/29 رجوع به آگهی
5711241 مزایده واگذاری 49 هکتار زمین کشاورزی استان هرمزگان 1401/06/29 رجوع به آگهی
5690084 مزایده واگذاری اجاره باغ مرکبات واقع در مجتمع استان هرمزگان 1401/06/24 رجوع به آگهی
5683394 مزایده واگذاری 20 هکتار زمین کشاورزی به صورت اجاره یا مشارکت استان هرمزگان 1401/06/22 رجوع به آگهی
4616236 مزایده فروش دام های سبک ( گوسفند ) استان هرمزگان 1400/09/22 رجوع به آگهی
4523712 مزایده واگذاری ثمر باغ نخیلات استان هرمزگان 1400/09/02 رجوع به آگهی
4523711 مزایده واگذاری ثمر باغ مرکبات به صورت سردرختی استان هرمزگان 1400/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4