مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ثمر باغ مرکبات لیموترش، لیمو لیسبون، لیمو شیرین و نخیلات مجتمع کشاورزی 1399/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه زندان 1399/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه 1399/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مجتمع تعمیرات خودرو 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه پژو پارس 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش ثمرباغ مرکبات (لیموترش، لیمولیسبون، لیموشیرین) و نخیلات مجتمع کشاورزی خود واقع در شهرستانها 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری زمین های کشاورزی و گلخانه های خود 1399/02/15 رجوع به آگهی
فروش ثمر باغ مرکبات (لیموترش، لیمو لیسبون، لیموشیرین) و نخیلات مجتمع کشاوری 1399/01/23 رجوع به آگهی
فروش سه دستگاه خودرو پژو 405 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه زندان به مدت یک سال به بخش حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره 1398/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5