مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعه زمینی متراژ زمین 32.25 مترمربع 1398/12/27 1399/01/20
فروش قطعه زمینی 1398/12/21 1399/01/20
فروش قطعه زمینی 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ زمین 32.25 مترمربع 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی ـ متراژ زمین 64/44 مترمربع 1398/09/04 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی متراژ زمین 64/44 مترمربع 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی متراژ 64/44 مترمربع 1398/07/23 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی متراژ زمین 64/44 مترمربع 1398/07/16 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ 64/44 مترمربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ زمین 64/44 مترمربع 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2