مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده کافی شاپ در بوستان 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری کافی شاپ 1398/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری سوپر مارکت 1398/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری سوپرمارکت 1398/11/12 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات انباشته 1398/10/12 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات انباشته شده 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری سوپر مارکت 1398/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری سوپر مارکت 1398/09/20 رجوع به آگهی
مجموعه بازی: چهار دستگاه بازی شامل قطار کودک، قلعه بادی، ترامپولین و ماشین برقی- مجموعه بازی: دستگاه... 1398/07/04 رجوع به آگهی
مجموعه بازی: چهار دستگاه بازی شامل قطار کودک، قلعه بادی، ترامپولین و ماشین برقی- مجموعه بازی: دستگاه... 1398/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10