مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری احیا مرمت و بهره برداری 1398/09/11 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در مرمت- احیاء - نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرا 1398/04/04 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه بهروزی ها با کاربری فرهنگی – اقامتی – پذیرایی 1398/04/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سرمایه گذاری در مرمت - احیا- نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1398/04/03 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در مرمت ـ احیاء ـ نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1397/11/18 1397/11/28
مزایده واگذاری 19 بنای تاریخی 1397/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری از 4 بنای تاریخی مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1397/09/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1397/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 2 بنای تاریخی بصورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت - احیاء - نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 1397/09/06 1397/09/21
مزایده واگذاری بنای تاریخی 1397/05/02 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاخ جایخوران با کاربری فرهنگی گردشگری پذیرایی 1396/11/04 1396/11/14
مزایده بهره برداری بنای تاریخی 1396/02/02 1396/02/02
مزایده بنای تاریخی مجموعه چرخاب 1396/01/29 1396/02/02
مزایده بهره برداری بنای تاریخی 1396/01/27 1396/02/02
مزایده واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی 1396/01/27 1396/02/02
مزایده بهره برداری بنای تاریخی 1396/01/27 1396/02/02
مزایده واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه زینعلی و اسدی 1396/01/27 1396/02/02
مزایده واگذاری 3 بنای تاریخی 1396/01/26 1396/02/02
مزایده واگذاری 2 بنای تاریخی ذیل 1396/01/26 1396/02/02
مزایده واگذاری بنای تاریخی کاروانسرای زعفرانیه 1396/01/26 1396/02/02
صفحه 1 از 7