مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل انتشارات خود 1397/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری محل اغذیه فروشی 1397/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری محل اغذیه فروشی و سوپرمارکت 1396/09/18 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه پژو 405 و یک دستگاه نیسان و یک دستگاه مینی بوس ایویکو 1396/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری محل سوپر مارکت 1396/03/01 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه پژو 405 و یکدستگاه نیسان، یکدستگاه مینی بوس 1395/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری محل سوپر مارکت 1395/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات 1395/10/11 رجوع به آگهی
اجاره محل اغذیه فروشی واقع درمجتمع 1395/02/21 رجوع به آگهی
اجاره محل سوپرمارکت دانشگاه 1395/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3