کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8020994 مزایده یک دستگاه لودر مدل 2011 استان گیلان 1403/03/05 1403/03/02
7987270 مزایده یک دستگاه لودر مدل 2011 استان گیلان 1403/02/29 1403/03/02
7986827 مزایده یک دستگاه لودر استان گیلان 1403/02/29 1403/03/02
7982757 مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 2011 با قیمت پایه کارشناسی - فروش لودر مدل 2011 استان گیلان 1403/02/29 1403/03/02
7909922 مزایده یک دستگاه لودر مدل 2011 استان گیلان 1403/02/11 1403/02/09
7907332 مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 2011 استان گیلان 1403/02/11 1403/02/09
7882177 مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 2011 به شماره سریال TBI87724033 استان گیلان 1403/02/04 1403/02/09
7876814 مزایده فروش یک دستگاه لودر مدل 2011 استان گیلان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7801536 مزایده اجاره مجتمع پارک استان گیلان 1403/01/14 1403/01/27
7791012 مزایده اجاره مجتمع پارک سنگ سرخ را به مدت دو سال استان گیلان 1402/12/28 1403/01/27
7777049 مزایده اجاره مجتمع استان گیلان 1402/12/22 1402/12/27
7776429 مزایده اجاره مجتمع پارک سنگ استان گیلان 1402/12/22 1402/12/27
7774815 مزایده اجاره مجتمع پارک استان گیلان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7583862 مزایده فروش یک دستگاه کامیون مان 8 تن باری شاستی مدل 85 با وضعیت موجود استان گیلان 1402/11/04 1402/11/02
7583020 مزایده فروش یک دستگاه کامیون مان 8 تن باری شاستی مدل 85 با وضعیت موجود استان گیلان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7556200 مزایده فروش یک دستگاه کامیون مان 8 تن باری شاستی مدل 85 استان گیلان 1402/10/27 1402/11/02
7554147 مزایده فروش یک دستگاه مان 8 تن استان گیلان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7538416 مزایده فروش یک عدد اتاق بار وانت نیسان استان گیلان 1402/10/23 1402/10/21
7537603 مزایده فروش یک عدد اتاق بار وانت نیسان استان گیلان 1402/10/23 1402/10/21
7510257 مزایده فروش یک عدد اتاق بار وانت نیسان استان گیلان 1402/10/16 1402/10/21
صفحه 1 از 7