مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری واحد انتشارات خود 1398/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشجویی 1398/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی 1396/10/16 رجوع به آگهی
اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی 1396/04/20 رجوع به آگهی
اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی 1396/01/26 رجوع به آگهی
اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی 1395/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه های دانشجویی 1395/08/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 دستگاه خودرو سواری پژو 405 مازاد 1395/01/30 1395/02/08
واگذاری بوفه های دانشجویی 1394/12/13 1394/12/22
واگذاری بوفه های دانشجویی 1394/10/20 1394/10/29
صفحه 1 از 3