مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها و پارکینگ های عمومی سطح شهر 1398/08/12 1398/08/22
واگذاری اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها و پارکینگهای عمومی سطح شهر چالوس 1398/08/12 1398/08/22
واگذاری اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها و پارکینگ های عمومی سطح شهر 1398/08/06 1398/08/22
واگذاری اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها و پارکینگهای عمومی سطح شهر 1398/07/14 1398/07/23
اجرای طرح پارکبان در سطح خیابان ها و پارکینگهای عمومی سطح شهر 1398/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره اجرای طرح پارکبان 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح پارکبان 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری فضای تبلیغاتی سقف تعداد 5 سایبان ایستگاه تاکسی جهت اجرای تبلیغات به کانون های تبلیغاتی 1397/10/17 1397/10/26
واگذاری فضای تبلیغاتی سقف سایبان ایستگاه تاکسی بصورت اجاره 1397/10/11 1397/10/26
واگذاری فضای تبلیغاتی سقف تعداد 5 سایبان ایستگاه تاکسی جهت اجرای تبلیغات 1397/09/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4