کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8118628 مزایده واگذاری به شرط ساخت تعداد 24 قطعه زمین تجاری استان هرمزگان 1403/03/29 رجوع به آگهی
6029709 مزایده فروش واحدهای تجاری استان هرمزگان 1401/09/19 1401/09/22
6027865 مزایده فروش واحدهای تجاری مجتمع قصر درگهای متعلق استان هرمزگان 1401/09/19 1401/09/22
6027778 مزایده فروش چهار واحد ویلایی استان هرمزگان 1401/09/19 رجوع به آگهی
6005032 مزایده فروش چهار واحد ویلایی متعلق به خود از شماره 1 الی 4 استان هرمزگان 1401/09/12 1401/09/22
6002810 مزایده فروش چهارواحد ویلایی استان هرمزگان 1401/09/10 رجوع به آگهی
6002335 مزایده فروش واحدهای تجاری استان هرمزگان 1401/09/10 1401/09/22
5920137 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری - خدماتی استان هرمزگان 1401/08/16 1401/08/21
5896967 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - اداری - خدماتی استان هرمزگان 1401/08/09 1401/08/21
5890632 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1401/08/07 1401/08/10
5837739 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 5598 م م استان هرمزگان 1401/07/30 1401/08/10
5802709 مزایده فروش واحدهای تجاری استان هرمزگان 1401/07/25 1401/07/30
5794156 مزایده فروش یک واحد اداری واقع در مجتمع مهتاب شهر قشم به متراژ 80/94 مترمربع استان هرمزگان 1401/07/23 1401/07/27
5770046 مزایده فروش واحدهای تجاری استان هرمزگان 1401/07/18 1401/07/30
5769362 مزایده فروش یک واحد اداری استان هرمزگان 1401/07/18 1401/07/27
5763217 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 5598 م م استان هرمزگان 1401/07/16 1401/07/19
5762062 مزایده فروش چهار واحد ویلایی استان هرمزگان 1401/07/16 1401/07/19
5735960 مزایده فروش چهار واحد ویلایی استان هرمزگان 1401/07/09 1401/07/19
5734140 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1401/07/09 1401/07/19
5723386 مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری خدمات کارگاهی واقع در روستا به متراژ 200 مترمربع استان هرمزگان 1401/07/04 1401/07/09
صفحه 1 از 8