مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 00ا راس بره پرواری 1401/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 250 تن کلش 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 100 تن یونجه و کلشن 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 100 راس بره پرواری 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50 تن علوفه یونجه 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 100 راس بره پرواری 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50 تن علوفه یونجه 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50 راس دام سبک حذفی 1400/12/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام بره پرواری 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 100 راس دام 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰۰ راس دام 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یونجه خشک مرغوب 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵۰ بره پرواری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50 راس میش حذفی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 150 تن یونجه خشک مرغوب 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حدود سه هکتار از باغ پسته خود را جهت نگهداری 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰۰ راس بره پرواری 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ده هکتار ذرت علوفه ای 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و بهره برداری از اراضی مزروعی در اختیار را به مدت یک فصل زراعی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۰۰ راس بره پرواری 1400/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8