کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7702210 مزایده حراج سه ردیف شامل: 1-برگزاری حراج آنلاین (فروش 500 تن{پانصد تن}خاکبرگ) 2- برگزاری حراج آنلاین چوبهای آلوده (460 تن )- چوبهای آلوده کاج با قطر بالای 10 سانتیمتر 25 تن 3-برگزاری حراج آنلاین چوبها... استان اصفهان 1402/12/03 1402/12/11
7700653 مزایده حراج فروش چوبهای آلوده به آفت 460 تن استان اصفهان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7697736 مزایده تجهیز و راه اندازی مرکز نوآوری فضای سبز و محیط زیست استان اصفهان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697459 مزایده واگذاری چوب های آلوده، برگ استان اصفهان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697450 مزایده واگذاری اجاره فضاهای در اختیار: 1- تجهیز ساختمان و فضاهای کتابخانه و کلینیک گیاهپزشکی سازمان پارکها و فضای سبز جهت راه اندازی مرکز نوآوری فضای سبز و محیط زیست 2- انجام خدمات تخصصی گل و گیاه در... استان اصفهان 1402/12/02 1402/12/12
7697076 مزایده فروش پانصد تن خاکبرگ استان اصفهان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7697067 مزایده فروش چوبهای مصرفی و صنعتی استان اصفهان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7696646 مزایده اجاره یک باب گلخانه شیشه ای استان اصفهان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7668542 مزایده فروش واحدهای تجاری، اداری و مسکونی استان اصفهان 1402/11/25 1402/12/07
7667160 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی - واحد تجاری با کاربری : تجاری - واحد تجاری با کاربری : تجاری اداری استان اصفهان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7421768 مزایده فروش (حراج) برگ های پاییزی جهت فرآوری و تبدیل به خاک برگ استان اصفهان 1402/09/19 1402/09/27
7418656 مزایده فروش برگ های خزان شده پاییزی استان اصفهان 1402/09/19 رجوع به آگهی
7378942 مزایده دو عنوان مزایده : آپارتمان با کاربری تجاری مسکونی - واحد تجاری استان اصفهان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7366217 مزایده فروش یک واحد تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/13
7299226 مزایده واحد تجاری با کاربری : تجاری اداری استان اصفهان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7297968 مزایده فروش یک واحد تجاری استان اصفهان 1402/08/22 1402/09/02
7044830 مزایده حراج مزایده فروش (حراج) چوبهای مصرفی و قابل استحصال صنعت.... استان اصفهان 1402/06/22 رجوع به آگهی
7044777 مزایده فروش چوبهای آلوده و غیر قابل استحصال استان اصفهان 1402/06/22 رجوع به آگهی
7034326 مزایده چوب های آلوده و غیر قابل استفاده صنعتی و چوبهای مصرفی و قابل استحصال صنعتی دپو شده استان اصفهان 1402/06/20 رجوع به آگهی
6915224 مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8