مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک واحد تجاری 1400/12/01 1400/12/12
مزایده بهره برداری از عرصه ها و غرفات باغ گلها 1400/11/09 1400/11/21
مزایده واگذاری بهره برداری از دو غرفه دمنوش خانه و میان وعده غذایی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوبهای پوسیده و آلوده به آفت 1400/08/21 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ باغ گلهای 1400/08/19 1400/09/08
مزایده چوب های پوسیده و آلوده به آفت سطح شهر 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1400/06/03 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/06/02 1400/06/16
مزایده برداشت وفروش میوه درختان زیتون موجود در عرصه های فضای سبز سطح شهر 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 44/25 متر مربع 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ باغ گلها 1400/04/29 1400/05/12
مزایده بهره برداری از پارکینگ باغ گلها 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده عمومی برداشت و فروش میوه درختان زیتون 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه دمنوشخانه و میان وعده غذایی 1400/03/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه گلخانه شیشه ای 1400/03/17 1400/03/27
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه دمنوشخانه و میان وعده غذایی 1400/03/17 1400/03/27
مزایده واگذاری بهره برداری از غرف 1400/02/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد تجاری به مساحت ۴۴/۲۵ متر مربع 1399/12/17 1399/12/17
مزایده واگذاری غرفه فروش گل و ارایه خدمات آموزشی در باغ گلها 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرف دمنوشخانه و میان وعده غذایی 1399/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5