مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پژو 405 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش خودروهای مازاد شرکت تعدادی خودرو پژو 405 1398/11/03 1398/11/08
فروش خودروهای مازاد شرکت تعدادی خودرو پژو 405 1398/11/02 1398/11/08
کالاهای اسقاط 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط خارج از رده و خودروهای اسقاط شرکت 1398/10/24 1398/11/03
فروش اموال اسقاط خارج از رده شرکت و خودروهای اسقاط شرکت 1398/10/23 1398/11/03
واگذاری ـ سواری ـ وانت ـ و... 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط خارج از رده و فروش خودروهای اسقاط 1398/10/24 1398/11/03
مزایده جزئی فروش اموال اسقاط خارج از رده و فروش خودروهای اسقاط 1398/10/23 1398/11/03
فروش خودروهای مازاد خودرو پژو 405 و وانت پیکان 1398/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11