کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8114264 مزایده فروش انواع کابل مسی و روغنی اسقاط - فروش انواع کابل روغنی آلومینیومی اسقاط استان تهران 1403/03/29 1403/04/03
8108595 مزایده فروش کالاهای اسقاط - لوازم خط گرم استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108587 مزایده فروش کالاهای اسقاط - غلاف استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108585 مزایده فروش کالاهای اسقاط - مقره اسقاط سیلیکونی استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108584 مزایده فروش کالاهای اسقاط - چدن خشک- محفظه - جعبه استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108581 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع کلید کل استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108580 مزایده فروش کالاهای اسقاط - سوکت کنتور تکفاز استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108576 مزایده فروش کالاهای اسقاط - کلید جداساز استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108574 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع کنتاکتور استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108573 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع فیوز چاقویی 63*125 استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108570 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع کلید فیوز استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108569 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع چراغ روشنایی استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108565 مزایده فروش کالاهای اسقاط - ترانس ولتاژ و جریان استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108561 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع پایه فیوز استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108553 مزایده فروش کالاهای اسقاط - برقگیر و کات اوت استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108527 مزایده فروش کالاهای اسقاط - کابل روغنی آلومینیوم استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108506 مزایده فروش کالاهای اسقاط - انواع بالاست 35 الی 110 استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108482 مزایده فروش کالاهای اسقاط - کابل روغنی مسی استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8108453 مزایده فروش کالاهای اسقاط - کابل مسی ( مشترکین ) استان تهران 1403/03/27 1403/04/03
8008984 مزایده فروش انواع کابل و سیم های مسی اسقاط استان تهران 1403/03/01 1403/03/06
صفحه 1 از 5