کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6093220 مزایده واگذاری به صورت اجاره یکساله مکان بانک استان خوزستان 1401/10/10 رجوع به آگهی
5105261 مزایده واگذاری ساختمان بوفه خدماتی و دانشجویی استان خوزستان 1401/01/31 رجوع به آگهی
5105260 مزایده واگذاری مجتمع دامپروری گاوداری 50 راسی شیری خود به صورت اجاره یکساله استان خوزستان 1401/01/31 رجوع به آگهی
4895498 مزایده واگذاری ساختمان بوفه خدماتی و دانشجویی استان خوزستان 1400/12/01 رجوع به آگهی
4895497 مزایده واگذاری مجتمع دامپروری گاوداری ۵۰ راسی شیری خود به صورت اجاره یکساله استان خوزستان 1400/12/01 رجوع به آگهی
4895496 مزایده واگذاری ساختمان انتشارات دانشجویی استان خوزستان 1400/12/01 رجوع به آگهی
4887278 مزایده واگذاری مجتمع دامپروری گاوداری ۵۰ راسی شیری استان خوزستان 1400/11/27 رجوع به آگهی
4887277 مزایده واگذاری ساختمان بوفه خدماتی و دانشجویی استان خوزستان 1400/11/27 رجوع به آگهی
4887270 مزایده واگذاری ساختمان انتشارات دانشجویی سایت آموزشی خود بصورت اجاره یکساله استان خوزستان 1400/11/27 رجوع به آگهی
4730860 مزایده واگذاری مرغداری استان خوزستان 1400/10/27 رجوع به آگهی
4729201 مزایده واگذاری مرغداری طرح کشاورزی استان خوزستان 1400/10/27 رجوع به آگهی
4592053 مزایده واگذاری مرغداری استان خوزستان 1400/09/13 رجوع به آگهی
4566780 مزایده واگذاری مرغداری استان خوزستان 1400/09/10 رجوع به آگهی
3477603 مزایده واگذاری ساختمان جلوی خوابگاه خواهران استان خوزستان 1399/10/03 رجوع به آگهی
3423518 مزایده واگذاری اجاره ساختمان جلوی خوابگاه خواهران استان خوزستان 1399/09/12 رجوع به آگهی
3421759 مزایده واگذاری ساختمان استان خوزستان 1399/09/11 رجوع به آگهی
2525843 مزایده بوفه دانشجویی استان خوزستان 1398/10/22 رجوع به آگهی
2080851 مزایده واگذاری ساختمان گوسفند داری استان خوزستان 1398/04/17 رجوع به آگهی
1974746 مزایده واگذاری آهن آلات دست دوم و مازاد استان خوزستان 1398/03/05 رجوع به آگهی
1685252 مزایده واگذاری اجاره مکان و امور تکثیر ( انتشارات ) استان خوزستان 1397/09/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4