مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 53.48 مترمربع 1399/03/26 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 53.48 مترمربع 1399/03/19 رجوع به آگهی
6 غرفه 1398/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1398/12/11 رجوع به آگهی
6 غرفه در محوطه سازمان 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ عمومی 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری 7 غرفه به صورت اجاره بها 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ عمومی 1398/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری 7 غرفه در محوطه 1398/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ عمومی بصورت اجاره بها 1398/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11