کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6529302 مزایده اجاره 6 باب مغازه بازار استان مازندران 1402/02/19 رجوع به آگهی
6492819 مزایده اجاره و واگذاری امتیاز بهره برداری یکساله 6 باب مغازه مساحت هر یک از مغازه ها 20 مترمربع استان مازندران 1402/02/10 رجوع به آگهی
6455436 مزایده واگذاری (به صورت اجاره) 6 باب مغازه بازار روز استان مازندران 1402/01/28 رجوع به آگهی
6452849 مزایده اجرای اجاره و واگذاری امتیاز بهره برداری یکساله 6 باب مغازه طبقه همکف ساختمان مساحت هر یک از مغازه ها 20 مترمربع استان مازندران 1402/01/28 رجوع به آگهی
6430679 مزایده اجرای اجاره و واگذاری امتیاز بهره برداری یکساله 6 باب مغازه مساحت هر یک از مغازه ها 20 مترمربع استان مازندران 1402/01/21 رجوع به آگهی
6365628 مزایده واگذاری دو دستگاه کامیون کمپرسی استان مازندران 1401/12/15 رجوع به آگهی
6338758 مزایده واگذاری دو دستگاه کامیون کمپرسی استان مازندران 1401/12/08 رجوع به آگهی
6278448 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان مازندران 1401/11/25 رجوع به آگهی
6277550 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو کمپرسی ولو اف ام تیپ 440 مدل 1388 استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6276821 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو کمپرسی ولو اف ام 9 استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6276669 مزایده زمین استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6274976 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6274974 مزایده آپارتمان اداری استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6274973 مزایده آپارتمان با کاربری : اداری استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6270377 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی میدلام 280 مدل 1389 استان مازندران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6270370 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی میدلام 270 مدل 1383 استان مازندران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6269481 مزایده واگذاری دو دستگاه کامیون کمپرسی استان مازندران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6260280 مزایده فروش زمین به مساحت 373 مترمربع با کاربری مسکونی استان مازندران 1401/11/19 رجوع به آگهی
6260279 مزایده فروش زمین به مساحت 305/93 مترمربع با کاربری مسکونی استان مازندران 1401/11/19 1401/12/07
6259750 مزایده فروش و واگذاری یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی میدلام270 مدل 83 استان مازندران 1401/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18