کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8226829 مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی فوتسال به اجاره استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/04/30
8212463 مزایده واگذاری (اجاره) زمین چمن مصنوعی فوتسال شهرداری استان آذربایجان شرقی 1403/04/21 1403/04/30
8208918 مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی فوتسال به اجاره استان آذربایجان شرقی 1403/04/20 1403/04/30
8077733 مزایده واگذاری اجاره زمین چمن مصنوعی فوتسال استان آذربایجان شرقی 1403/03/20 1403/03/24
8075510 مزایده واگذاری (اجاره) زمین چمن مصنوعی فوتسال استان آذربایجان شرقی 1403/03/20 1403/03/24
8058509 مزایده واگذاری اجاره زمین چمن مصنوعی فوتسال استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/03
7961416 مزایده واگذاری اجاره زمین چمن مصنوعی فوتسال استان آذربایجان شرقی 1403/02/23 1403/03/03
7959627 مزایده عمومی واگذاری (اجاره) زمین چمن مصنوعی فوتسال شهرداری سیس استان آذربایجان شرقی 1403/02/23 1403/03/03
5368965 مزایده فروش کامیونت ون (نیسان) تیپ 2200 مدل 80 استان آذربایجان شرقی 1401/03/28 1401/04/08
5331393 مزایده فروش کامیونت ون (نیسان) تیپ 2200 مدل 80 استان آذربایجان شرقی 1401/03/21 1401/04/08
5330571 مزایده فروش نیسان مدل 1380 استان آذربایجان شرقی 1401/03/21 رجوع به آگهی
5237704 مزایده فروش لودر 958 itimcl مدل 89 استان آذربایجان شرقی 1401/03/02 1401/03/12
5220449 مزایده واگذاری وصول عوارض بازار هفتگی استان آذربایجان شرقی 1401/02/28 رجوع به آگهی
5216321 مزایده فروش لودر 958 تیپ مدل 1389 استان آذربایجان شرقی 1401/02/27 رجوع به آگهی
5213693 مزایده فروش لودر 958 itimcl مدل 89 استان آذربایجان شرقی 1401/02/26 1401/03/12
5208475 مزایده فروش ضایعات آهنی و باکس های زباله اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1401/02/25 رجوع به آگهی
5199181 مزایده واگذاری وصول عوارض بازار هفتگی استان آذربایجان شرقی 1401/02/21 رجوع به آگهی
5161042 مزایده فروش ضایعات آهنی استان آذربایجان شرقی 1401/02/18 رجوع به آگهی
5155414 مزایده فروش ضایعات آهنی و باکس های زباله اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1401/02/15 رجوع به آگهی
5116535 مزایده واگذاری وصول عوارض بازار هفتگی استان آذربایجان شرقی 1401/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4