مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب واحد آپارتمان-با پلاک ثبتی شماره 53/1161/2011 اصلی 1398/05/10 1398/05/17
فروش یک قطعه زمین 1398/05/10 1398/05/17
فروش یک قطعه زمین 1398/05/03 1398/05/17
فروش یک باب واحد آپارتمان در طبقه اول با پلاک ثبتی شماره 53/1161/2011 اصلی بخش دو 1398/05/03 1398/05/17
فروش یک قطعه زمین 1397/12/16 1397/12/23
فروش یک قطعه زمین 1397/12/09 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/09/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/09/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تبلیغات اتوبوس (بدنه و داخل) ایستگاه های اتوبوس (داخل و خارج) و بدنه های جایگ... 1397/07/15 1397/07/22
صفحه 1 از 6