مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به صورت اجاره قطعه ۳۳ مجتمع دامداری به مساحت ۹۷۰ متر مربع 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری بصورت اجاره قطعه زمینی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 10000 مترمربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری بصورت اجاره قطعه زمینی 1398/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری زمین به صورت اجاره قطعه زمینی به مساحت 10.000 مترمربع در اراضی پلاک 152 اصلی 1398/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری زمین -به مساحت 640 مترمربع 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی از اراضی پلاک 152 اصلی بخش 4 موسوم به پیک آماده واگذاری به صورت اجاره 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی از اراضی پلاک 152 اصلی بخش 4 موسوم به پیک آماده واگذاری به صورت اجاره 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری زمین 1398/06/02 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمینی از اراضی پلاک 46 اصلی بخش 4 1398/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5