مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام اسقاط، مستعمل و راکد 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی انبار اسقاط 1400/11/19 1400/11/23
مزایده فروش انواع غلتک، رینگ، رولیک مستعمل، فرم مسی سوخته کوره بلند و شمش مس ذوب 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع غلتک، رینگ، رولیک مستعمل، فرم مسی سوخته کوره بلند و شمش مس ذوبی با درصد خلوص بالای ۹۸% 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع غلتک، رینگ، رولیک مستعمل، فرم مسی سوخته کوره بلند و شمش مس ذوبی با درصد خلوص بالای ۹۸% 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی انبار اسقاط 1400/11/16 1400/11/16
مزایده کانکس عرضه آبمیوه و تنقلات 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری شماره 5 ظروف یکبار مصرف واقع در بلوار 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده - فروش اقلام اسقاط موجود در انبار 36 و - فروش اقلام مستعمل موجود در انبار 32 1400/04/24 1400/05/02
مزایده فروش اقلام اسقاط موجود در انبار 36 - فروش اقلام مستعمل موجود در انبار 32 1400/04/22 1400/05/02
مزایده الکتروموتور سه فاز قفسه سنجابی 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام انبار راکد -فروش 24 ردیف اقلام انبار 14-فروش 1800 عدد لانس سوخته دمش ازت ضایعاتی 1399/06/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام انبار راکد -فروش 24 ردیف اقلام انبار 14-فروش 1800 عدد لانس سوخته دمش ازت ضایعاتی 1399/06/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام انبار راکد 1399/05/30 1399/06/16
مزایده فروش 24 ردیف اقلام انبار 14 1399/05/30 1399/06/16
مزایده فروش 1800 عدد لانس سوخته دمش ازت ضایعاتی 1399/05/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۸۰۰ عدد لانس سوخته دمش ازت ضایعاتی 1399/05/30 1399/06/16
مزایده فروش اقلام انبار اسقاط - اقلام راکد انبار 14 1399/03/13 1399/03/21
مزایده فروش 32 ردیف اقلام راکد انبار 14 1399/03/10 1399/03/21
مزایده فروش اقلام انبار اسقاط 1399/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21