کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6426133 مزایده واگذاری مدیریت، مسئولیت و بهره برداری از آزمایشگاه اعم از مکان و تجهیزات استان اصفهان 1402/01/20 1402/01/29
6036749 مزایده فروش لجن (غبار مرطوب) آگلومراسی و لجن (غبار مرطوب) کنورتور آغشته به ناخالصی استان اصفهان 1401/09/21 رجوع به آگهی
6035544 مزایده فروش حدود یک میلیون تن لجن (غبار مرطوب) آگلومراسیون استان اصفهان 1401/09/20 رجوع به آگهی
6018363 مزایده فروش حدود 20.000 تن شالاکه و حدود 4.500 تن خرسک موجود در انبار 35 استان اصفهان 1401/09/15 1401/09/20
6018354 مزایده فروش لجن ( غبار مرطوب ) آگلومراسیون و لجن (غبار مرطوب) کنوتور آغشته به ناخالصی استان اصفهان 1401/09/15 1401/09/20
5965893 مزایده فروش 14 ردیف اقلام انبار اسقاط استان اصفهان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5949250 مزایده فروش لجن ( غبار مرطوب ) آگلومراسیون و لجن ( غبار مرطوب ) کنور تور آغشته به ناخالصی - خرید 11 ردیف قطعات نورد 500 - - ساخت 5 مجموعه دریچه هوای گرم 19 با پوسته اسکلت فلزی کانوپرهای کوره بلند 1و 2 استان اصفهان 1401/08/24 رجوع به آگهی
5938800 مزایده فروش لجن ( غبار مرطوب ) آگلومراسیون و لجن ( غبار مرطوب ) استان اصفهان 1401/08/21 رجوع به آگهی
5921266 مزایده فروش حدود 1.000.000 تن لجن غبار مرطوب آگلومراسیون و حدود 200.000 تن لجن غبار مرغوب کنورتور آغشته به ناخالصی استان اصفهان 1401/08/16 1401/08/25
5897687 مزایده فروش حدود 375 تن انواع سیم و کابل و برق و مخابراتی مستعمل و ضایعاتی مختلط -فروش اقلام انبارهای اسقاط، مستعمل و راکد استان اصفهان 1401/08/09 رجوع به آگهی
5890075 مزایده فروش حدود 375 تن انواع سیم و کابل و برق و مخابراتی مستعمل و ضایعاتی مختلط -فروش اقلام انبارهای اسقاط، مستعمل و راکد استان اصفهان 1401/08/07 رجوع به آگهی
5864571 مزایده فروش حدود 375 تن انواع سیم و کابل برق و مخابراتی مستعمل و ضایعاتی مختلط با هسته مسی آلومینیومی و.. استان اصفهان 1401/08/04 1401/08/10
5863407 مزایده فروش اقلام انبارهای اسقاط، مستعمل و راکد استان اصفهان 1401/08/04 1401/08/11
5843364 مزایده فروش اقلام انبارهای اسقاط، مستعمل و راکد استان اصفهان 1401/08/01 1401/08/11
5836870 مزایده فروش حدود 20.000 تن شالاکه و 4.500 تن خرسک موجود در انبار 35 استان اصفهان 1401/07/30 1401/08/04
5797072 مزایده فروش حدود 20.000 تن شالاکه موجود در انبار 35 استان اصفهان 1401/07/23 1401/07/27
5778197 مزایده فروش حدود 20.000 تن شالاکه موجود در انبار 35 استان اصفهان 1401/07/20 1401/07/27
5775826 مزایده فروش 20000 تن شالاکه موجود در انبار 35 استان اصفهان 1401/07/19 1401/07/27
5647381 مزایده فروش حدود 300 تن انواع سیم و کابل برق و مخابراتی مستعمل یا ضایعاتی مختلط با هسته مسی، آلومینیوم استان اصفهان 1401/06/12 1401/06/16
5632903 مزایده فروش حدود 300 تن انواع سیم و کابل برق و مخابراتی مستعمل یا ضایعاتی مختلط با هسته مسی، آلومینیوم و ... با روکش لاستیکی، پلاستیکی، ورق گالوانیزه، سرب، قیر و ... همراه با قرقره های چوبی، فلزی، پلا... استان اصفهان 1401/06/07 1401/06/16
صفحه 1 از 23