کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8167778 مزایده فروش سه ردیف خودرو شامل: - سواری پراید سایپا 141 بژ روشن متالیک با مدل 1384 - دو ردیف مزدا دو کابین نقره ای آبی متالیک مدل 84 استان هرمزگان 1403/04/11 1403/04/16
8143388 مزایده فروش 3 ردیف خودرو شامل : - سواری پراید سایپا 141 بژ روشن متالیک مدل 1384 - وانت مزدا دو کابین آبی نفتی متالیک مدل 1384 - وانت مزدا دو کابین نقره ای آبی متالیک مدل 1384 استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/16
8142371 مزایده سواری پراید سایپا 141 بژ روشن متالیک مدل 1384 - وانت مزدا دو کابین آبی نفتی متالیک مدل 1384 - وانت مزدا دو کابین نقره ای آبی متالیک مدل 1384 استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/16
8140628 مزایده یک دستگاه وانت دوکابین مزدا نقره ای آبی متالیک استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/16
8140624 مزایده فروش3دستگاه خودرو اسقاط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان - یک دستگاه پراید سایپا 141 بژ روشن متالیک استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/16
8140617 مزایده فروش3دستگاه خودرو اسقاط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان - یک دستگاه وانت دوکابین مزدا آبی نفتی متالیک استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/16
8094916 مزایده اجاره کارگاه آموزشی upvc مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/31
8090551 مزایده واگذاری به صورت اجاره 3 ردیف از اماکن شامل: - مرکز آموزش فنی و حرفه ای - اجاره دو کارگاه آموزشی - کارگاه آموزشی UPVC استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/31
8090321 مزایده واگذاری اجاره بخشی از اماکن در اختیار خود را با کاربری آموزشی استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/22
8087807 مزایده مرکز آموزش فنی و حرفه ای درپهن از توابع شهرستان میناب استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/31
8087803 مزایده اجاره دو کارگاه آموزشی واقع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودان استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/31
7964094 مزایده سواری پراید سایپا 141 بژ روشن متالیک مدل 1384 - وانت مزدا دو کابین آبی نفتی متالیک مدل 1384 - وانت مزدا دو کابین نقره ای آبی متالیک مدل 1384 استان هرمزگان 1403/02/24 1403/03/08
7382949 مزایده اجاره یک کارگاه آموزشی استان هرمزگان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7382764 مزایده اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7379970 مزایده اجاره فضا جهت خدمات آموزش در مرکز سنجش استان هرمزگان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7377954 مزایده 3 عنوان مزایده شامل: اجاره املاک مرکز اموزشی فنی و حرفه ای - فضای جهت خدمات آموزش- یک کارگاه اموزشی استان هرمزگان 1402/09/06 1402/09/14
7377056 مزایده اجاره اماکن با کاربری آموزشی (مرکز آموزش فنی و حرفه ای - فضا جهت خدمات آموزش -اجاره یک کارگاه آموزشی) استان هرمزگان 1402/09/06 1402/09/14
6866405 مزایده اجاره کارگاه برق استان هرمزگان 1402/05/14 رجوع به آگهی
6866404 مزایده اجاره کارگاه الکترونیک اسبق مرکز استان هرمزگان 1402/05/14 رجوع به آگهی
6866403 مزایده اجاره کارگاه اتومکانیک اسبق مرکز استان هرمزگان 1402/05/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6