کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7907905 مزایده اجاره مغازه مرحله اول استان آذربایجان شرقی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7428916 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/09/21 1402/09/25
7188391 مزایده واگذاری مغازه استان آذربایجان شرقی 1402/07/20 رجوع به آگهی
7090175 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان شرقی 1402/07/05 رجوع به آگهی
6986562 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان شرقی 1402/06/11 رجوع به آگهی
6654633 مزایده واگذاری چهار باب مغازه به صورت اجاره استان آذربایجان شرقی 1402/03/23 1402/03/27
6624593 مزایده اجاره مغازه ها استان آذربایجان شرقی 1402/03/16 رجوع به آگهی
6398061 مزایده اجاره مغازه جنب دبیرستان استان آذربایجان شرقی 1401/12/27 رجوع به آگهی
6334046 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان شرقی 1401/12/07 رجوع به آگهی
6312822 مزایده مغازه -فروش آهن آلات حاصل از تخریب ساختمان قدیمی استان آذربایجان شرقی 1401/12/02 رجوع به آگهی
5518622 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/05/04 رجوع به آگهی
5513992 مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/05/03 رجوع به آگهی
5511269 مزایده اجاره سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/05/02 رجوع به آگهی
5432046 مزایده اجاره فضای آموزشی استان آذربایجان شرقی 1401/04/12 رجوع به آگهی
5423786 مزایده واگذاری اجاره 3 باب از کلاس آموزشی استان آذربایجان شرقی 1401/04/09 رجوع به آگهی
5421095 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/04/08 رجوع به آگهی
5417470 مزایده اجاره سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/04/07 رجوع به آگهی
5259011 مزایده واگذاری به صورت اجاره سالنهای ورزشی و زمین چمن مصنوعی استان آذربایجان شرقی 1401/03/08 رجوع به آگهی
5041691 مزایده اجاره سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/01/17 رجوع به آگهی
5036988 مزایده واگذاری سالنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/01/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4