کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8029484 مزایده جهت فروش 25/000 کیلوگرم محصول پسته تولیدی سال 1402 مزارع تحت پوشش استان کرمان 1403/03/07 رجوع به آگهی
7803850 مزایده فروش 40.000 کیلوگرم محصول پسته تولیدی استان کرمان 1403/01/15 رجوع به آگهی
7612729 مزایده فروش محصول پسته استان کرمان 1402/11/12 رجوع به آگهی
7491213 مزایده فروش 20,000 کیلوگرم محصول پسته تولیدی استان کرمان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7467832 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات خود استان کرمان 1402/10/04 1402/10/10
7261835 مزایده فروش پسته استان کرمان 1402/08/11 رجوع به آگهی
7116342 مزایده فروش 40000 کیلوگرم محصول پسته تولیدی سال 1402 مزارع تحت پوشش استان کرمان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7054096 مزایده فروش 45000 کیلوگرم محصول پسته تولیدی سال 1402 مزارع تحت پوشش استان کرمان 1402/06/27 رجوع به آگهی
6806008 مزایده فروش 7500 کیلوگرم محصول پسته تولیدی استان کرمان 1402/04/26 رجوع به آگهی
6761258 مزایده اجاره ترمینال ضبط پسته شامل 3 خط فرآوری پسته 6 تنی با تجهیزات کامل استان کرمان 1402/04/14 رجوع به آگهی
5730824 مزایده فروش 10 تن محصول پسته تولیدی سال 1401 استان کرمان 1401/07/07 رجوع به آگهی
5563507 مزایده فروش 5 تن محصول پسته تولیدی استان کرمان 1401/05/18 1401/05/25
5306778 مزایده فروش تعدادی ادوات کشاورزی و قطعات داغی آهن آلات بلااستفاده استان کرمان 1401/03/17 رجوع به آگهی
5031933 مزایده فروش 18 تن محصول پسته استان کرمان 1401/01/15 رجوع به آگهی
4920584 مزایده فروش ۲۵ تن محصول پسته استان کرمان 1400/12/04 رجوع به آگهی
4626133 مزایده فروش ۲۵ تن محصول پسته تولیدی سال ۱۴۰۰ مزارع تحت پوشش خود استان کرمان 1400/09/24 رجوع به آگهی
3843574 مزایده فروش محصول پسته دهان بسته فندقی استان کرمان 1400/02/16 رجوع به آگهی
3821392 مزایده فروش محصول پسته استان کرمان 1400/02/07 رجوع به آگهی
3578055 مزایده فروش ۱۰۰ تن محصول پسته استان کرمان 1399/11/06 رجوع به آگهی
3405867 مزایده فروش ۵۰ تن محصول پسته تولیدی سال ۱۳۹۶ مزارع تحت پوشش استان کرمان 1399/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3