کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218528 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8218307 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217488 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217479 مزایده واحد تجاری مساحت اعیان مال : 23.9 استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217478 مزایده واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217476 مزایده املاک و مستغلات شهرداری : واحد تجاری مساحت عیان مال : 1010 استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217475 مزایده واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217473 مزایده واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217472 مزایده املاک و مستغلات شهرداری : واحد تجاری مساحت عیان مال : 46.51 استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217471 مزایده واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217470 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217469 مزایده آپارتمان استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217468 مزایده املاک و مستغلات شهرداری-آپارتمان استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217466 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217465 مزایده املاک و مستغلات شهرداری : آپارتمان مساحت عیان مال : 117.05 استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217464 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217463 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217462 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217460 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
8217459 مزایده املاک و مستغلات شهرداری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/04
صفحه 1 از 41