کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7549948 مزایده اجاره سه قطعه زمین تجاری استان کرمان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7479930 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1402/10/07 رجوع به آگهی
7471490 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7246038 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان کرمان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7228676 مزایده اجاره هشت مورد زمین و یک باب کلاس مربوط استان کرمان 1402/08/02 رجوع به آگهی
7106726 مزایده اجاره زمین ، سالن سرپوشیده و باب کلاس استان کرمان 1402/07/08 رجوع به آگهی
6966946 مزایده اجاره خانه معلم - اجاره دو سالن ورزشی استان کرمان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6957930 مزایده اجاره فضای باز پشت مدرسه استان کرمان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6847521 مزایده اجاره سه باب کلاس استان کرمان 1402/05/07 رجوع به آگهی
6569485 مزایده سه عنوان مزایده اجاره سه باب مغازه تجاری از املاک استان کرمان 1402/02/31 رجوع به آگهی
6397456 مزایده اجاره سه باب مغازه تجاری استان کرمان 1401/12/27 1402/01/07
6381842 مزایده اجاره یک باب کلاس و سه باب مغازه استان کرمان 1401/12/21 رجوع به آگهی
6158719 مزایده اجاره چهار باب کلاس و یک باب مغازه استان کرمان 1401/10/28 رجوع به آگهی
6104651 مزایده اجاره : یک باب مغازه استان کرمان 1401/10/12 رجوع به آگهی
6072807 مزایده اجاره یک باب کلاس دبیرستان دخترانه استان کرمان 1401/10/01 رجوع به آگهی
6019257 مزایده اجاره شش باب مغازه تجاری استان کرمان 1401/09/15 رجوع به آگهی
5570296 مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی استان کرمان 1401/05/19 رجوع به آگهی
5559098 مزایده اجاره ساختمان سه اتاقه استان کرمان 1401/05/13 رجوع به آگهی
5381779 مزایده اجاره مکان فعلی داروخانه - دو باب واحد تجاری استان کرمان 1401/03/31 رجوع به آگهی
5253519 مزایده یک باب مغازه استان کرمان 1401/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4