کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7357998 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی دبیرستان استان ایلام 1402/08/30 رجوع به آگهی
7348007 مزایده تخریب و آوار برداری ساختمان کارگاه ،انبار،سرویس بهداشتی و اتاقک بوفه استان ایلام 1402/08/28 رجوع به آگهی
7264334 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی استان ایلام 1402/08/13 رجوع به آگهی
7262209 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی استان ایلام 1402/08/11 رجوع به آگهی
7254305 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی استان ایلام 1402/08/09 رجوع به آگهی
7254302 مزایده اجاره مغازه تجاری استان ایلام 1402/08/09 رجوع به آگهی
7254269 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی دبیرستان استان ایلام 1402/08/09 رجوع به آگهی
7213483 مزایده اجاره قسمتی از فضای آموزشی دبیرستان استان ایلام 1402/07/29 رجوع به آگهی
7213437 مزایده اجاره شیفت ثابت عصر دبستان استان ایلام 1402/07/29 رجوع به آگهی
7129232 مزایده تخریب و آوار برداری ساختمان کارگاه ،انبار،سرویس بهداشتی و اتاقک بوفه هنرستان شامل خرپای فلزی - پنجره فلزی - رادیاتور مستعمل استان ایلام 1402/07/10 رجوع به آگهی
7112913 مزایده اجاره شیفت ثابت عصر دبستان استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112893 مزایده اجاره شیفت ثابت عصر دبستان استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112889 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112883 مزایده اجاره طبقه اول ساختمان فضای آموزشی دبیرستان دکتر حسابی در شیفت ثابت عصر استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112882 مزایده اجاره مغازه تجاری استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112881 مزایده اجاره مغازه تجاری استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112837 مزایده اجاره قسمتی از فضای آموزشی دبیرستان سابق استان ایلام 1402/07/09 رجوع به آگهی
7096088 مزایده واگذاری شیفت مخالف مدارس و همچنین دو باب مغازه جهت اجاره و فروش بخشی از مصالح ساختمانی استان ایلام 1402/07/08 رجوع به آگهی
5601010 مزایده اجاره دو ردیف مدرسه استان ایلام 1401/05/29 رجوع به آگهی
5585347 مزایده مصالح ساختمانی مدرسه استان ایلام 1401/05/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3