مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه ، تایپ و تکثیر و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی خود را در سال تحصیلی 98-99 1398/06/05 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب ، تایپ و تکثیر و بوفه دانشجویی 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه، تایپ و تکثیر و سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه 1398/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز اموزش عالی آزاد دانشگاه از بین واجدین شرایط 1396/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز اموزش عالی ازاد دانشگاه 1396/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1396/06/15 رجوع به آگهی
مرکز رفاهی و سلف سرویس دانشگاه 1396/03/29 1396/04/01
واگذاری امور مرکز رفاهی و سلف سرویس 1396/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری اداره مهد کودک و فضای فیزیکی آن 1396/03/16 رجوع به آگهی
واگذاری اداره مهد کودک و فضای فیزیکی 1396/03/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2