کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234572 مزایده فروش دام سبک و سنگین 300 راس بره پرواری - 150 راس تلیسه - 120 راس گاو ماده استان مرکزی 1403/04/30 1403/05/04
8108955 مزایده فروش تعداد 200 راس گوساله نر شیرخوار استان مرکزی 1403/03/27 رجوع به آگهی
8061448 مزایده فروش تعداد 200 راس گوساله نر شیرخوار استان مرکزی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8008980 مزایده فروش تعداد 1000 راس بره پرواری و پای پروار خود استان مرکزی 1403/03/01 رجوع به آگهی
7958836 مزایده فروش تعداد 1000 راس بره پرواری و پای پروار استان مرکزی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7945097 مزایده مشارکت در تولید و فروش محصولات گلخانه هیدروپونیک استان مرکزی 1403/02/19 رجوع به آگهی
7944741 مزایده فروش تعداد 100 راس گوساله بالای 550 کیلویی استان کرمان 1403/02/19 رجوع به آگهی
7909445 مزایده فروش گوساله نر پرواری استان کرمان 1403/02/11 رجوع به آگهی
7906808 مزایده مشارکت در تولید و فروش محصولات گلخانه هیدروپونیک استان مرکزی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7878454 مزایده فروش دام سنگین و سبک حذفی استان مرکزی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7836998 مزایده فروش دام سنگین و سبک حذفی استان مرکزی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7811867 مزایده فروش دام سنگین و سبک حذفی استان مرکزی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7775135 مزایده فروش کود استان مرکزی 1402/12/22 رجوع به آگهی
7742028 مزایده فروش کود استان مرکزی 1402/12/13 رجوع به آگهی
7709460 مزایده خرید و فروش قوچ استان مرکزی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709265 مزایده فروش تعدادی دام سنگین استان مرکزی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7665916 مزایده فروش تعدادی دام سنگین: ماده گاو حذفی - گوساله شیرخوار 100 راس - گوساله از شیر گرفته - گوساله نر پرواری هلشتاین - گوساله پرواری با نژادهای (لیموزین، آبگوشت و شاروله) استان مرکزی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7665912 مزایده خرید و فروش قوچ استان مرکزی 1402/11/25 رجوع به آگهی
7636772 مزایده اجاره گلخانه هیدروپونیک مشخصات سالنها 12 سالن واقع در زمین حدود 30 هکتاری در زمین دارای سردخانه 600 تنی واحد سورت و بسته بندی استان مرکزی 1402/11/16 رجوع به آگهی
7635519 مزایده خرید و فروش قوچ استان مرکزی 1402/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11