مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از قطعات ملکی 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از قطعات ملکی 1399/03/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد دوازده دهنه غرفه دفاتر شرکت های مسافربری خود 1399/02/06 رجوع به آگهی
- پانزده دستگاه اتوبس شهاب درون شهری 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع در پارک جهت راه اندازی قطار برقی 1398/04/05 1398/04/20
یک قطعه زمین با مساحت 60 مترمربع 1398/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با مساحت 60 مترمربع جهت استفاده ماشین برقی کودکان 1398/02/23 1398/03/06
مزایده شهربازی واقع در پارک 1398/02/10 1398/03/06
واگذاری خیابان جهت اجرای طرح پارکبان 1395/08/23 1395/08/29
اجرای طرح پارکبان 1395/08/22 1395/08/29
صفحه 1 از 4