مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب ساختمان آموزشی - اداری به مساحت 1600 مترمربع 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان به مساحت 38 مترمربع 1399/06/01 1399/06/05
واگذاری اجاره یک باب ساختمان آموزشی - اداری به مساحت 1400 مترمربع 1399/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ واحد به صورت اجاره 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بوفه دانشجویی 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات واحد بصورت اجاره 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1398/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8