مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خوابگاه دانشجویی، سلف سرویس، بوفه دانشجویی و انتشارات به صورت اجاره 1396/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری خوابگاه دانشجویی 1395/08/08 رجوع به آگهی
اجاره خوابگاه، انتشارات و آژانس دانشجویی 1395/06/23 رجوع به آگهی
اجاره خوابگاه دانشجویی 1395/06/01 رجوع به آگهی
اجاره خوابگاه دانشجویی 1395/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری محل خوابگاه دانشجویی 1395/03/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه دانشجویی 1395/03/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل انتشارات دانشجویی 1395/03/30 رجوع به آگهی
فروش خودرو مشکی رنگ - تک سوز GLX سواری پژو مدل 1385 1395/03/13 1395/03/25
واگذاری بوفه دانشجویی 1394/09/07 1394/09/16
صفحه 1 از 2