مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ۱۲ قطعه زمین تجاری 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش ۱۲ قطعه زمین تجاری 1399/06/06 رجوع به آگهی
- مال زمین - کاربری تجاری و.. 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 66.28 مترمربع 1399/05/26 رجوع به آگهی
زمین با کاربری تجاری عرصه 66.28 1399/05/23 1399/06/04
نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: تجاری 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش 12 قطعه زمین تجاری 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین تجاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 66.28 مترمربع 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش زمین تجاری مسکونی - عرصه 66/28 1399/05/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3