کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7862299 مزایده مجوز بهره برداری استیجاری از جایگاه ها و اماکن مورد اجاره سازمان فضای سبز استان لرستان 1403/01/30 رجوع به آگهی
7530471 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی استان لرستان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7517146 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی استان لرستان 1402/10/17 1402/10/17
7498175 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی استان لرستان 1402/10/12 1402/10/17
7496373 مزایده اجاره مجوز حمل میت با آمبولانس خصوصی استان لرستان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7394440 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/09/12 رجوع به آگهی
7360391 مزایده اجاره سالن سر پوشیده استان لرستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7357524 مزایده مجوز بهره برداری استیجاری از جایگاه ها و اماکن مورد اجاره سازمان فضای سبز استان لرستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7162336 مزایده اجاره مجوز حمل و جابجائی میت توسط آمبولانس استان لرستان 1402/07/16 رجوع به آگهی
6831529 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله مکانیزه با ورق آهنی استان لرستان 1402/05/02 1402/05/01
6827139 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی استان لرستان 1402/05/01 1402/05/31
6807754 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله مکانیزه با ورق آهنی استان لرستان 1402/04/26 رجوع به آگهی
6807454 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله مکانیزه با ورق آهنی استان لرستان 1402/04/26 1402/05/01
6806294 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله مکانیزه با ورق آهنی استان لرستان 1402/04/26 1402/05/01
6803053 مزایده اجاره مجوز حمل و جابجائی میت توسط آمبولانس شرکت های خصوصی در سطح شهر استان لرستان 1402/04/25 رجوع به آگهی
6802659 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی استان لرستان 1402/04/25 1402/05/31
6733161 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله مکانیزه با ورق آهنی استان لرستان 1402/04/06 1402/04/06
6706760 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس به بخش خصوصی استان لرستان 1402/04/03 1402/04/03
6706470 مزایده فروش ضایعات سطل های زباله مکانیزه با ورق آهنی استان لرستان 1402/04/03 1402/04/06
6704592 مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس استان لرستان 1402/04/03 1402/04/03
صفحه 1 از 9