مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری حق بهره برداری پسماندهای قابل بازیافت و واگذاری حق بهره برداری از پسماند 1400/03/22 1400/03/23
مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماندهای بازیافتی، طرح تفکیکی پسماند خشک از مبدا 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری پسماندهای قابل بازیافت و واگذاری حق بهره برداری از پسماند 1400/03/17 1400/03/23
مزایده واگذاری دو باب مغازه 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین ـ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع ـ نوع کاربری: مسکونی 1399/09/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره حمل میت توسط آمبولانس خصوصی 1399/03/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره حمل میت توسط آمبولانس خصوصی 1399/03/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حمل میت 1399/03/24 1399/04/09
مزایده واگذاری حمل میت توسط آمبولانس 1399/03/13 1399/03/20
مزایده حمل میت توسط آمبولانس خصوصی 1399/03/10 1399/03/20
مزایده واگذاری حمل میت به بخش خصوصی بصورت اجاره یکساله 1399/03/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اکران تبلیغات سطح شهر - استرابورد - لمپوست دو طرفه 1399/03/06 1399/03/10
مزایده لمپوست دو طرفه 1399/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استرابورد 1399/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اکران تبلیغات سطح شهر 1399/02/30 1399/03/10
مزایده واگذاری اکران تبلیغات سطح شهر 1399/02/06 1399/02/11
مزایده اجاره 20 عدد استرابورد 1399/02/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اکران تبلیغات سطح شهر 1399/02/01 1399/02/11
مزایده اجاره هتل رستوران 1398/09/05 1398/09/10
مزایده فروش ضایعات موجود در شهرداری 1398/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8