مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 200 مترمربع اعیان 378 مترمربع 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 11 نفر شتر 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین - زمین با کاربری تجاری اداری 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان اداری 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با مساحت عرصه 50757.62 - فروش زمین با مساحت عرصه 48578/2 و .... 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ترانس هوایی برق 100KVA 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش کابل اسقاطی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه پلاتر 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش کابل اسقاطی در سایزهای مختلف 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ترانس هوایی برق 100kva 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین پرتابل اطفاء حریق 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین پرتابل اطفا حریق 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش کابل اسقاطی در سایزهای مختلف 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش ترانس هوایی برق 1000kva 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری عرصه 600.60 1400/07/08 1400/07/24
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 600/06 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش سوله 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی 1400/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6