مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش محصول کاسنی بصورت دیم و ارگانیک 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سیر تولیدی سال 1399 - 1400 خود به مقدار حدودا 65 تن بصورت بسته بندی شده در کیسه های توری 20 کیلوگرمی 1401/02/10 1400/04/09
مزایده فروش سویای خوراک دام و طیور 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت گندم آبی و دیم 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت گوجه فرنگی 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت گندم آبی و دیم 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش جو خوراک دام 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین به صورت اجاره جهت کشت گندم آبی و دیم 1400/10/19 1400/11/02
مزایده واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت بادام زمین 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین به صورت اجاره جهت کشت کوجه فرنگی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات گندم - ضایعات جو - جو مخلوط - ذرت مخلوط 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین به صورت اجاره جهت کشت بادام زمینی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مقدار 85 هکتار از اراضی زراعی آبی تحت ید 1400/08/27 1400/09/09
مزایده واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت گوجه فرنگی 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده - واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت بادام زمینی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مقدار ۱۰۳ هکتار از اراضی زراعی آبی تحت ید خود بصورت اجاره ای جهت کشت محصول بادام زمینی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی اسقاط 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 دستگاه خودروی اسقاط 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد انبار 1400/06/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین بصورت اجاره جهت کشت سیر 1400/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8