مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده انواع آهن آلات 6431عدد راک مقره ای،611عددمیله عبوری24عددقرقره فلزی و80عددقرقره چوبی 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1500اصله پایه چوبی اسقاط با وزن برآوردی 225000 کیلوگرم 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 225.000 کیلوگرم انواع تیر چوبی اسقاط - فروش انواع آهن آلات 1401/01/21 1401/01/21
مزایده فروش انواع تیر چوبی اسقاط - انواع آهن آلات (شامل 6.431 عدد انواع راک مقره ای، 611 عدد میلع عبوری، 24 عدد انواع قرقره فلزی) و 80 عدد انواع قرقره چوبی 1401/01/20 1401/01/21
مزایده فروش انواع مقره اسقاط 1400/12/03 1400/12/15
مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع آهن آلات اسقاط - فروش 149/644 عدد انواع مقره اسقاط 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاط 50.000 کیلوگرم 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده انواع سیم آلومینیوم اسقاط ۴۰۰۰۰ کیلوگرم 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم آلومینیومی اسقاط 1400/11/26 1400/12/01
مزایده فروش ۵۰۰۰۰ کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم آلومینیومی اسقاط 1400/11/24 1400/12/01
مزایده فروش 1500 اصله پایه چوبی اسقاط 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع تیر چوبی اسقاط 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع تیر چوبی اسقاط 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل آلومینیومی اسقاط 1400/08/10 1400/08/13
مزایده کابل آلومینیوم اسقاط 55000 کیلوگرم 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 55000 کیلوگرم انواع کابل آلومینیومی اسقاط 1400/08/09 1400/08/13
مزایده کابل آلومینیومی اسقاط 55000 کیلوگرم 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تیر چوبی اسقاط 1500 اصله 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1500 اصله انواع تیر چوبی اسقاط 1400/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12