مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری فروش اقلام راکد، بلاگردش و بلااستفاده و ضایعاتی کارخانه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده خرید خاک تنسیل (خاک رنگبر) 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده خمیر صابون برای یک دوره 2 ماهه 2- لرد ته مخزن 1401/01/22 1401/01/28
مزایده واگذاری فروش محصولات فرعی (خمیر صابون) 1401/01/21 1401/01/29
مزایده فروش ۳۰.۰۰۰ کیلوگرم (۳۰ تن) لرد ته مخزن 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات گرده - ضایعات ذوبی - بشکه و... 1400/12/10 1400/12/14
مزایده فروش محصولات اسید چرب و بشکه حاوی لرد 1400/12/05 1400/12/12
مزایده یک واحد آپارتمان 1400/12/01 1400/12/07
مزایده انواع ضایعات قوطی سازی وانواع ضایعات اقلام بسته بندی 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده خمیر صابون - خاک مستعمل وینترایز ۵۰٫۰۰۰ کیلوگرم (۵۰ تن). 1400/11/18 1400/11/24
مزایده فروش محصولات فرعی (خمیر صابون) 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۴۰/۰۰۰ کیلوگرم (۴۰ تن) لرد ته مخزن 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش روغن ذوبی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد، بلاگردش و بلااستفاده و ضایعاتی کارخانه روغن نباتی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات فرعی (حدودا ۴۰ تن لرد مخزن) مربوط به کارخانه روغن نباتی 1400/10/08 1400/10/12
مزایده فروش 22.000 کیلوگرم 22 تن اسید چرب در کارخانه روغنکشی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ذوبی و گرده ورق حلب، ضایعات آهن آلات، ضایعات پریفرم رنگی و شفاف، گونی ضایعاتی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش خمیر صابون ـ خاک مستعمل وینترایز 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات فرعی (خمیر صابون) مربوط به کارخانه روغن نباتی 1400/09/16 1400/09/23
صفحه 1 از 10