کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8216698 مزایده عرضه املاک با کاربری مسکونی - تجاری - تجاری مسکونی استان البرز، استان تهران، استان خوزستان ... 1403/04/23 1403/05/08
8084102 مزایده عرضه املاک با کاربری مسکونی - تجاری مسکونی - بانک - تجاری مسکونی انبار تجاری - تجاری - صنعتی - تجاری اقامتی - اداری - گردشگری خدماتی رفاهی استان البرز، استان گلستان، استان قزوین ... 1403/03/21 رجوع به آگهی
8078944 مزایده عرضه املاک با کاربری مسکونی - تجاری - تجاری اداری مسکونی - تجاری مسکونی - تجاری اداری استان البرز، استان قزوین، استان تهران ... 1403/03/20 رجوع به آگهی
8070127 مزایده املاک مازاد زمین - مغازه محل کارخانه و ماشین آلات و زمین و محل کارخانه در 6 استان مختلف با کاربری های باغ - تجاری - صنعتی - صنعتی و مزروعی استان تهران 1403/03/19 رجوع به آگهی
8065407 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی - اداری -تجاری - صنعتی - اقامتی استان البرز، استان قزوین، استان تهران ... 1403/03/16 رجوع به آگهی
8050760 مزایده فروش املاک شامل 20 مورد کاربری زمین باغ - زمین - واحد تجاری- زمین و محل کارخانه کاربری صنعتی و مرزوعی - صنعتی استان البرز، استان تهران، استان سمنان ... 1403/03/12 رجوع به آگهی
7815810 مزایده فروش یک باب خانه استان اصفهان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7761808 مزایده فروش املاک شامل 15 مورد کاربری تجاری/مسکونی- تجاری- تجاری/ اداری- مسکونی - صنعتی استان گلستان، استان تهران، استان هرمزگان ... 1402/12/19 رجوع به آگهی
7742487 مزایده عرضه املاک مازاد با کاربری تجاری مسکونی - تجاری - صنعتی استان گلستان، استان تهران، استان هرمزگان ... 1402/12/13 رجوع به آگهی
7737274 مزایده فروش املاک زمین - ساختمان نیمه کاره - کارگاه صنعتی استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7724139 مزایده فروش املاک کاربری تجاری- دفتر کار- مسکونی- اداری- خدماتی استان تهران، استان هرمزگان، استان سمنان ... 1402/12/08 رجوع به آگهی
7709508 مزایده 3 عنوان املاک شامل زمین - ساختمان نیمه کاره - کارگاه صنعتی استان تهران، استان مرکزی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708333 مزایده فروش املاک در 22 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - تجاری مسکونی - صنعتی شیمیایی - صنعتی فلزی - تجاری اداری استان قم، استان کرمان، استان فارس 1402/12/07 رجوع به آگهی
7698209 مزایده املاک مازاد سیستم بانکی کشور استان تهران، استان هرمزگان، استان سمنان ... 1402/12/02 رجوع به آگهی
7687983 مزایده املاک مازاد استان مازندران 1402/11/30 رجوع به آگهی
7684868 مزایده عرضه املاک مازاد بانک با کاربری مسکونی - تجاری - تجاری مسکونی - صنعتی شیمیایی - صنعتی فلزی - تجاری اداری استان قم، استان تهران، استان کرمان ... 1402/11/30 رجوع به آگهی
7630498 مزایده عرضه املاک مازاد بانک شامل مغازه تجاری - ساختمان تجاری - آپارتمان خدماتی - ساختمان تجاری مسکونی خدماتی و ... استان تهران، استان اصفهان، استان آذربایجان شرقی 1402/11/15 رجوع به آگهی
7580966 مزایده املاک مازاد بانک استان خراسان شمالی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7561942 مزایده عرضه املاک مازاد شامل آپارتمان استان تهران، استان هرمزگان 1402/10/30 رجوع به آگهی
7289105 مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی و بنای احداثی کاربری تجاری استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8